Cestujte s nami vlakom

Aj pri cestovaní vlakom si môžete všimnúť výsledok našej práce. Pre Železnice Slovenskej republiky sme označovali vlakové stanice po celom Slovensku.

 

Niektoré stanice sú označené svetelným boxom, na iných môžete nájsť názov mesta označený dibondovými tabuľami. Pre ŽSR sme taktiež vyrábali navigačné tabuľky, ktoré pomáhajú cestujúcim ľahšie sa zorientovať na vlakových nástupištiach. Označujúci dizajn je jednoduchý a praktický, aby bol ľahko pochopiteľný.

Okrem výroby označení, sme pre ŽSR zabezpečovali aj montáž. Každá stanica sa označovala na mieru, presne podľa požiadaviek a nárokov zákazníka. Označovanie prebiehalo plynule v krátkom čase.

 

Tak, keď budete cestovať vlakom, nezabudnite si všímať názvy miest a nájdete reklamu, ktorá vyšla z našej dielne.