RossBike Lednice

Pohoda na pracovisku je pre nás v Rosse prvoradá. Neustále sa snažíme budovať dobré vzťahy medzi zamestnancami. Preto každoročne organizujeme celofiremné akcie. Príležitosť bližšie sa spoznať s kolegami a komunikovať neformálne nám pomáha ľahšie riešiť aj náročné pracovné výzvy.

 

Teambuilding RossBike, bol zameraný na spoznávanie krás juhomoravského kraju na bicykloch. Počas celého dňa vládla priateľská atmosfére, pri ktorej sa museli kolegovia spoľahnúť jeden na druhého, rovnako i na svoj orientačný zmysel. Bicyklami sme sa tímovo dostávali od jedného miesta k druhému. Po cyklotrase lednicko-valtickéhý areálom sme videli historické pamiatky, ako napríklad: Zámok Rendez-vous, Chrám Troch Grácií, Lednický zámok a mnohé iné. V cieli sme mali pripravený zaslúžený raut.

 

Spoločne strávený čas povzbudil náš kolektív, lebo len spolu toho dokážeme viac.