Smart Store

Počuli ste už niekde výraz Smart Store? Smart Stor je obchod, ktorý je nutné chápať ako prepojenie dvoch strán. Na jednej strane digitálna komunikácie so zákazníkmi s personifikovanou a inteligentnou ponukou a na druhej strane technologická digitalizácia retailu s prepojením a optimalizáciou všetkých backoffice procesov.

 

Veľkými trendovými témami, ktoré momentálne hýbu retailom sú: nasadenie omnichannel procesov, Internet vecí (IoT) a umelá inteligencia. Cesta k Smart Store sa často tvorí ťažko a zložito, aj napriek tomu, že digitalizácia retailu ponúka v súčasnosti veľa. Je nevyhnutné, aby pred takýmto projektom bolo vykonaných veľa procesov na zabezpečenie vhodnej IT infraštruktúry.

 

Nemecký EHI Retail Institute sa spoločne s Microsoftom pozreli na aktuálny stav digitalizácie v praxi, aké technológie sa používajú a aké možnosti a potenciál z toho vyplýva. Vypracovali Whitepaper s názvom “Smart Store” na základe prieskumu medzi niekoľkými desiatkami filiálok na nemeckom trhu.

 

Štúdia je postavená na troch dôležitých tematických oblastiach:

  1. Personifikované prepojenie so zákazníkmi naprieč rôznymi predajnými kanálmi a ponuka digitálnych služieb
  2. Optimalizácia a automatizácia operatívnych procesov na pobočkách obchodov
  3. Vybavenie predajného personálu správnymi nástrojmi a informáciami.

 

Hlavným výstupom štúdie bolo, že rozhodujúce pre ponuku personifikovaných digitálnych služieb zákazníkom priamo v obchode je možnosť týchto jednotlivých zákazníkov identifikovať na predajnej ploche v reálnom čase a komunikovať s ich smartfónmi.

 

Zo 44 významných retailových reťazcov v Nemecku 27 odpovedalo, že sú na tieto nové možnosti technologicky pripravené. Pre priamu digitálnu komunikáciu s inteligentnými telefónmi svojich zákazníkov používajú v obchode:

  • 52% má vlastnú firemnú aplikáciu pre mobilné telefóny,
  • 26% využíva push notifikácia cez iBeacon technológiu,
  • 7% komunikuje cez WhatsApp, alebo podobné chatovacie aplikácie,
  • 4% komunikuje pomocou Chatbots (automatizovaná komunikácia).

 

Štúdia uvádza, že k veľkému rozvoju vlastných firemných aplikácií pre inteligentné mobilné telefóny došlo práve vďaka rozsiahlemu vybaveniu obchodov technológiou WIFI. Naopak iBeacon technológia bola nasadzovaná v mnohých pilotných projektoch rôzneho zamerania a ich dlhodobý úspech a prínos je ešte potrebné preukázať. Celá štúdia sa dá voľne stiahnuť na webe EHI Retail Institute.

 

Umelá inteligencia sa  v posledných rokoch využíva a rozvíja hlavne v online obchode, no postupne sa dostáva aj priamo na predajné plochy. Umelú inteligenciu, ktorá sa dostáva do pozornosti, môžeme pozorovať v praktických aplikáciách. Napríklad v realizáciách inteligentného zrkadla či Chatbotu. Inteligentné zrkadlo poskytuje návrhy vhodného oblečenia pre danú figúru a Chatbot pomáha s výberom vysnívaného produktu.

 

Zákazníci tak môžu vďaka inteligentnému telefónu zistiť dostupnosť tovaru, hodnotenie, či preferencie iných nakupujúcich. Chatbot vám poradí, či je tovar v požadovanej veľkosti, odporučí ďalší obľúbený tovar, alebo navrhne varianty produktu. Týmto spôsobom aplikovaný softvér zbiera dáta o zákazníckej skupine a ich preferovanej produktovej kombinácií.

V experimentálnom obchode “exp37” dočasne postavenom v Düsseldorfe majú kupujúci možnosť vyskúšať si aplikácie s umelou inteligenciou v praxi. Tzv. “CurveTips” (niečo ako “Tipy pre vaše krivky”) ponúka zákazníkom na základe ich telesných parametrov a s pomocou samoučiaceho sa algoritmu vhodné oblečenie. Má tak pomôcť obsluhe na predajni, alebo samotnému zákazníkovi s cieleným výberom produktov. Na základe animovaného dotazníka s otázkami “na telo” zostaví aplikácie individuálne “Shopping Guide”. Sprievodca sa uloží v aplikácii a vďaka nemu potom zákazník získava individualizované návrhy produktov zo sortimentu priamo na jeho smartfón. Napríklad, ak si vyberá nejaký kúsok oblečenia fyzicky v obchode, stačí naskenovať etiketu do mobilu a aplikácie už potom sama vydá odporúčanie podľa zákazníkovho profilu – Shopping Guide.

 

Odborníci, či už na západe alebo u nás, sa zhodujú v tom, že technicky, je veľa vecí realizovateľných. Niektoré aplikácie sa ešte stále vyvíjajú. Sľubné myšlienky budúcnosti a pilotné projekty ako napr. vyššie opísaní predajní radcovia sú len prvé kroky. Prekážkou stále zostávajú pomerne značné investičné náklady. Očakáva sa, že napr. Vďaka tzv. Cloudovým riešeniam sa umožní širší a ľahší prístup k umelej inteligencii aj v obchodoch.