INVESTÍCIE DO ROZVOJA

Pracujeme nie len na  dizajnových  návrhoch, výrobe a servise  reklám, totemov, displejov, označení prevádzok, vnútorného vybavenia, eventovej výbavy a ostatných zariadení určených na podporu predaja, ale aj na neustálom osobnom zdokonaľovaní.

Aktuálne od začiatku roka  realizujeme projekt vzdelávania zamestnancov – konkrétne z 3 oddelení: povrchovej úpravy kovov práškovým plastom – komaxitom, sieťotlače a aranžérskeho grafického štúdia. Vzdelávanie, ktoré prebieha, vzhľadom na súčasnú situáciu, aj v menej komfortnom čase, ukončíme na jeseň tohto roku.

Získaním nových a aktuálnych informácií z daného oboru  budú naši kolegovia z uvedených oddelení ešte viac pripravení  a schopní plniť Vaše náročné zákaznícke zadania.