KIOSK NA PREDAJNÉ AUTOMATY OD SPOLOČNOSTI ROSS

Predstavujeme vhodné a efektívne riešenie pre umiestnenie predajných automatov v exteriéri. Kiosk, ktorý sme v Ross-e pripravili podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. To všetko s ohľadom na počet predajných zariadení – automatov, ich veľkosť, prevádzkové pomery a celkový počet nasadení na trhu v rámci budovania siete.

Technické prevedenie

Okrem technicky nevyhnutných súčastí ako rozvody elektriny a vody pre pripojenia zariadení, zateplenie plášťa, vykurovania a termoregulácie je pre kiosk dominantná jeho marketingová funkcia. Kiosk je neprehliadnuteľným nosičom značky Pierre Baguette. Použité sú korporatívne farby, veľkoformátové logo na bočnej stene, menšie na streche. Zároveň slúži aj na prezentovanie aktuálnych noviniek a kampaní značky. Jedinečný dizajn a vzdušnosť v priestore sú zabezpečené vďaka preskleneným bočným stenám a streche. Komfort zabezpečuje aj vhodne zvolená konštrukcia stánku. Stánok sa vyznačuje prémiovými materiálmi  a ich dokonalým spracovaním. Stánok má bezbariérový prístup, kde je  samostatná prémiová podlaha, stolík, doplnky – držiaky pohárikov, smetný kôš, dezinfekcia, držiaky letákov.

Prevedenie prechodu medzi integrovanými automatmi a kioskom je remeselne a detailne spracované na profesionálnej úrovni. Poloha automatov v kiosku je striktne vymedzená rampami, prístup obsluhy k automatom je zabezpečený tiež zo zadnej časti cez uzamykateľné dvierka. Nezabudli sme vyriešiť ani pre súčasnú dobu nevyhnutný servis pre zákazníka – v prednej časti sme využili priestor medzi automatmi pre umiestnenie zásobníkov – podávačov pre samostatne balené viečka na poháre  a dávkovač dezinfekcie na ruky