Mobilné nakupovanie

Vedeli ste o tom, že až tretina spotrebiteľov chce mať možnosť skenovať výrobky v predajniach prostredníctvom svojho mobilného zariadenie a iba 17 % maloobchodníkov im takúto možnosť ponúka? V súčasnosti sa stávajú moderné technológie neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Nakupovanie cez mobilný telefón je jedna z moderných technológií o ktoré majú spotrebitelia neustále sa zvyšujúci záujem. Obchodníci nie sú schopný plniť narastajúce nároky spotrebiteľov, preto je nevyhnutné, aby neprestajne pracovali a vyvíjali oblasť praxe mobilného nakupovania.

 

Spoločnosť Accenture zverejnila výsledky prieskumu pod názvom „Accenture Adaptive Retail“, ktorý sa realizoval na vzorke 10 000 zákazníkov z 13 krajín (DE, FR, IT, ES, UK, SE, US, CA, JP, MX, BR, CN, ZAF). Porovnávacia štúdia bola zameraná na 162 distribútorov z rôznych odvetví.

 

Z prieskumu vyplynulo, že až 32 % spotrebiteľov chce mať možnosť skenovať výrobky v predajni prostredníctvom svojho mobilného zariadenia, ale iba 17 % maloobchodníkov im túto možnosť aj reálne ponúka.

 

Kým 42 % nakupujúcich by chcelo automaticky prijať kupóny a zľavy na svoj mobilný telefón, len 16 % maloobchodníkov je schopných poskytovať danú službu.

 

Prieskum rovnako upozorňuje, že narastá počet spotrebiteľov, ktorí si chcú objednať  tovar, ktorý sa aktuálne nenachádza v predajni. Niektoré obchodné spoločnosti zareagovali na zvýšený záujem zákazníkov. Skoro polovica spoločností (46 %) zamestnáva personál, ktorý objednáva tovar pre zákazníkov, ale len 9 % spoločností ponúka v rámci in-store terminál, ktorý umožní, aby spotrebiteľ zrealizoval objednávku sám.

 

Záver, ktorý prezentovali zástupcovia prieskumu Accentrure je nasledovný: „Vzhľadom k potenciálu trhu m-commerce sa investície do služieb súvisiacich s predajom prostredníctvom mobilu stávajú prioritou pre maloobchodníkov, ktorí využívajú technológiou pre lepšie pochopenie očakávaní spotrebiteľov v reálnom čase.“