Orientácia a navigácia v obchodoch

Navigácia v predajniach je dôležitá, hlavne z toho dôvodu, že sa produkty v rámci stratégie zvýšenia predaja neustále premiestňujú.

 

Označenie v samoobslužnej predajni je nevyhnutnosťou. Navigácia v našich predajniach je veľmi často nevýrazná a prehliadaná. V mnohých prípadoch je použitá nevhodná kombinácia farieb, materiálov, či podsvietenia. Zákazníci sú zaneprázdnení a preferujú rýchle nákupy, preto sa často orientujú prostredníctvom navigácie. Ako príklad vhodného značenie môžeme uviesť predajňu CBA, ktorú sme značili navigačnými tabuľami a nápismi. Navigácia sa vyznačovala veľmi precíznym označením všetkých sekcií predajne.

Rozdiely v označení prevádzok môžeme pozorovať aj pri porovnaní slovenského a zahraničného trhu. Na našom trhu stále nájdeme nedostatky, ale niektoré potravinárske koncepty už začínajú nasledovať veľmi dôkladný štýl našich zahraničných susedov. Prehľadný spôsob značenia môžeme nájsť napríklad v Rakúsku, kde si dávajú záležať na systematickom označovaní predajne a rozdelení jednotlivých sekcií tak, aby na seba nadväzovali.

 

Stále však možno sledovať prekážky v implementácií značenia. Hlavné prekážky sú hlavne: jednotnosť značenia v rámci jednotlivých prevádzok a málo finančných prostriedkov na komplexné preznačenie predajní. Správne značenie je pre prevádzku príležitosťou získať si nového zákazníka. Správne značenie by malo byť jednoznačné, originálne, jednoduché a pochopiteľné. Zároveň je nevyhnutné, aby bolo prepojené s produktom predaja.

 

Emócie a zážitky sú hybnou silou v začatí procesu nákupu. Človek vyhľadáva zážitky a to nie len v prospech uspokojovania svojich potrieb, ale pre ne samotné. Až po tejto fáze vstupuje do hry rozum, ktorý hodnotí vlastnosti produktu. Obchodníci by si mali uvedomovať svoju závislosť od zákazníka. Recept, ako na to je jednoduchý: neustále sa pýtať na názor, predávať dobré produkty, vytvárať zaujímavé marketingové stratégie, ktoré budú jednať s ľuďmi poctivo, nebudú ich obťažovať, ale naopak im pomôžu pri nákupe.