Päť dôvodov, prečo využiť POP/POS produkty na podporu predaja v predajnej sieti

1 Podporuje impulzívne zakúpenie propagovaného produktu

Správne umiestnenie a načasovanie POP reklamy v predajni, často vedie k impulzívnemu rozhodnutiu zákazníka, zakúpiť promovaný produkt.

2 Neobťažujú zákazníkov

POP reklama nie je agresívnou formou marketingu, ktorá by pôsobila rušivo v súkromnom priestore zákazníka. Je umiestnená tam, kde zákazník reklamu očakáva a je na ňu zvyknutý.

3 Pomáhajú zákazníkom orientovať sa v predajni

POP reklamné produkty pomáhajú rozdeľovať predajňu na určené segmenty a tým uľahčujú zákazníkovi  nájsť žiadanú kategóriu produktov.

4 Zvyšujú atraktivitu predajne

Efektívne a efektne rozmiestnené POP produkty dokážu značne zatraktívniť predajnú plochu a dotvoriť koncept predajne.

5 Logicky nadväzuje na reklamné kampane a uľahčuje nájsť a zakúpiť daný produkt

Dnes, už priam neoddeliteľná súčasť všetkých mediálnych kampaní, kde po zaujatí zákazníka pomocou mass médií, pomáha naviesť zákazníka na cieľový produkt a jeho končené zakúpenie.