PREZENTAČNÉ PÓDIUM

Prezentačné pódium pod automobil, ktoré sme v Rosse navrhli aj vyrobili, je určené na predstavenie nového modelu prémiovej značky Lexus. Odborné riešenie sme zhotovili na mieru podľa zákazníkových požiadaviek. Poskytli sme mu komplexný servis a zabezpečili všetko potrebné a súvisiace s realizáciou.

Zadná stena pódia má potrebnú nosnú oceľovú konštrukciu, ktorá je prekrytá z kompozitného hliníkovo–plastového materiálu –  dibondu. Grafika je aplikovaná priamou potlačou, bez potreby dodatočného kašírovania fólie, na digitálnej fledbetovej tlačiarni DURST. Dominantné logo je samozrejme svetelné, prevedené ako vystupujúci reliéf, použitý je opálový akrylát. Vystavovaný model auta je umiestnený na oceľovej podkonštrukcii, ktorá je v tomto prípade krytá dizajnovým hliníkovým ryhovaným plechom. Toto riešenie zabezpečuje okrem moderného dizajnu aj potrebnú protišmykovú funkciu. Prezentovaný model auta je dobre viditeľný aj v noci alebo pri zníženej viditeľnosti, čo sme zabezpečili doplnením externých neosvetľovacích reflektorov. Technické riešenie a prevedenie je zároveň jednoduché z dôvodu častej reinštalácie a prepravy na jednotlivé miesta prezentácie.  V rozloženom stave sa dá výrobok ľahko previezť v menšej dodávke. Pre všetky komponenty je použitý kvalitný materiál, ktorý okrem potrebnej exkluzivity zabezpečuje aj dlhú funkčnosť a farebnostálosť vo vonkajšom prostredí.

Každému projektu venujeme našu osobitú pozornosť, tak, aby jeho výsledkom bolo potrebné a očakávané riešenie pre našich partnerov, zákazníkov – moderný a funkčný dizajn, efektívne náklady nie len na obstaranie, ale aj na celkovú prevádzku zariadenia, zvýšenie povedomia značky a samotného predaja.