Ross v galérií

V krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíne prebieha  bilančná výstava sochára, dizajnéra a pedagóga Vladimíra Kovaříka (*1965), s ktorým spoločnosť Ross mala a má tu česť spolupracovať na rôznych projektoch.

Jeden zo spoločných projektov – komplexná exteriérová vizibilita prevádzok Zubr – je prezentovaný aj na tejto výstave, ktorá, aj napriek pomyselným hraniciam medzi odbormi ukazuje často až nečakané príklady ich konvergencie a vzájomnej inšpirácie, pri ktorých nechýba ani prvok hry či zveličenia.