Aký typ reklamy zaujme zákazníka?

In-store reklama aj tento rok 2019 obsadila prvú priečku v celkovom pozitívnom vnímaní reklamy u zákazníkov. Je zrejmé, že ľudia sú ovplyvnení reklamou v mieste predaja, čo potvrdzujú aj výsledky prieskumu, ktorý monitoruje postoj verejnosti k reklame.

 

Zadávateľom výskumu bola Česká marketingová spoločnosť (ČMS), v spolupráci s asociáciou POPAI CE a Českým združením pre značky (ČSZV). Výskum realizovala výskumná agentúra PPM Factum Reserch na reprezentatívnej vzorke 1 000 zástupcov českej populácie. Tento rok bol výskum robený prostredníctvom metódy CAWI omnibus, zasiahnutá tak bola aj tzv. online populácia. Do výskumu bola zahrnutá aj ATL reklama – reklama na internete, sociálnych sieťach, letákoch, product placement a aj outdoorova reklama.

 

Krivka presýtenosti reklamou na internete ma oproti minulému roku stúpajúcu tendenciu. Dá sa porovnať s reklamou na súkromných televíznych staniciach. Je to spôsobené zrejme tým, že reklamy pôsobia na ľudí v momente, kedy sa venujú inej činnosti a nechcú byť obťažovaný. Pri sledovaní obľúbenej relácie, vyhľadávaní informácií na internete, či počúvaní hudby na hudobnom serveri.

Čím to je, že in-store reklama triumfovala nad inými typmi médií?

Reklama v mieste predaja totiž zákazníkov neobťažuje. Veľakrát ju zákazník nevníma ani ako propagáciu daného výrobku, skôr sa pre neho stáva vítaným pomocníkom pri nákupnom rozhodovaní, inšpiráciou a vodítkom pre správne zorientovanie. Ponuka v mieste predaja môže zákazníkovi vsugerovať potrebu daný výrobok mať, aj keď v skutočnosti nezastupuje žiadnu položku v jeho nákupnom zozname. Dalo by sa to nazvať akýmsi podprahovým vnímaním, keď prechádza okolo vystaveného tovaru a uvedomí si, že konkrétny výrobok mu doma dochádza a mohol by ho doplniť, prípadne vyskúšať nový.

Dôkazom pozitívneho vnímania in-store reklamy sú predovšetkým ochutnávky, ktoré sa stávajú veľmi vítané, veľakrát aj najvyhľadávanejšie. S jej intenzitou je spokojná polovica respondentov. Tretina populácie by dokonca uvítala častejší výskyt ochutnávok na predajniach. Ide o bezprostrednú formu komunikácie medzi zákazníkom a predávajúcim. Výrobok si môžu vyskúšať, či ochutnať a v prípade spokojnosti okamžite zakúpiť. Pre inšpiráciu Vám ponúkame originálne in-store prezentačné produkty, ktoré vyrábala spoločnosť Ross:

V kategórii in-store reklamy sa na prvom mieste v rebríčku presýtenosti reklamou umiestnili digitálne obrazovky. Až 34% opýtaných vyslovilo nízku toleranciu voči tomuto typu reklamy. Z tohto zistenia vyplýva, že in-store obrazovky sú stále vnímané ako nástroj reklamy v mieste predaja, no zákazníci ich nepovažujú za prostriedok, ktorý im pomáha pri nákupe.

Aká by mala byť reklama? Aké požiadavky má spotrebiteľ?

Všeobecne je preferovaná reklama, ktorá podáva pravdivé informácie zrozumiteľnou a originálnou formou. Ďalšie vlastnosti, ktorým spotrebiteľ prikladá veľkú dôležitosť sú: slušnosť, nevtieravosť a nepoužívanie násilia.

V Rosse sa neustále vzdelávame v oblasti nových trendov a aj takéto výskumy nás posúvajú vpred, aby sme čo najpresnejšie porozumeli zákazníckym očakávaniam a vytvorili pre Vás efektívnu reklamu na mieru. Neváhajte nás kontaktovať: ross@ross.sk