Semiotika = pomôcka pre zvýšenie efektivity predaja

Nefunguje Vám komunikácia s klientom, tak, ako by ste si predstavovali? Ako dosiahnuť efektívnu komunikáciu v mieste predaja? Možno by ste sa na to mohli pozrieť cez vedný odbor zvaný semiotika.

 

Semiotika analyzuje kódy v komunikácií, zameriava sa na mapovanie významu značiek v špecifických kultúrnych kontextoch. Zaoberá sa hlavne poslaním, obrazmi, farbami, symbolmi, zvukmi a kultúrnou relevanciou v marketingovej komunikácií. Semiotické prístupy prinášajú originálnu príležitosť k optimalizácií in-store komunikácie, pomôže Vám použiť správne obsahy v POP komunikácii, ktoré zákazníkov zaujmú a zvýšia tak šancu na predaj.

 

 

Na kongrese Samoška, ktorý sa konal tento rok v Českej republike sa k Semiotickému sprievodcovi vyjadrili aj odborníci Andrea Vozíková, členka výkonnej rady POPAI CE a sonsumer insights shopper a Martin Boček nezávislý expert na marketingový výskum trhu, semiotiku a in-store problematiku.

,,Z praxe vieme, že viac než polovica kampaní nie je spotrebiteľom jasná,“ hovorí Martin Boček.

 

Správy, ktoré hovoríte zákazníkom, nie len slovami, musia byť konzistentné a musia rezonovať u spotrebiteľa. ,,Nezabúdajte, že máte zhruba dve-tri sekundy na to, aby ste upútali pozornosť zákazníka v mieste predaja,“ pripomína Andrea Vozníková. Nie vždy je teda rozumné previezť napríklad globálny claim, pretože ten skrátka nemusí vždy sedieť aj lokálne.

 

In-store komunikácia musí byť na jednej strane jednoducho dekódovateľná, pochopiteľná a musí byť založená na niečom, čo zákazník dobré pozná. ,,Na strane druhej musí byť nečakaná a prekvapivá tak, aby upútala pozornosť,“ vysvetľuje Martin Boček.

 

Vytvoriť dobrú kampaň je teda alchýmia, nad ktorou je potrebné sa dobre zamyslieť. Správa je relevantná vtedy, pokiaľ využíva známe výrazové prostriedky na strategickom mieste v danom prostredí a umožňuje tak zákazníkovi rýchlo skombinovať vlastné kultúrne znalosti s konkrétnou situáciou. Pri kampaniach je zároveň dôležité používať jednotiaci prvok naprieč všetkými kanálmi.

Na túto zložitú vednú disciplínu bol vytvorený projekt semiotického manuálu, ktorý spoločne vytvárali asociácia POPAI CE a PhDr. Martina Olbertová, ktorá je medzinárodným expertom na komerčnú semiotiku, strategickým poradcom v oblasti budovania značiek, výskumu a plánovaní marketingovej komunikácie. Manuál Vám poskytne odpovede na to, aké kódy v POP komunikácií používať, aké kultúrne koncepty akceptovať a ako komunikáciu zamerať tak, aby ste dosiahli maximálnu účinnosť.