Výroba loga a 3D písma v ROSS, montáž realizovaná v Nemecku

Svetelné 3D logo a svetelné 3D písmo sa vyznačuje svojou nastaviteľnosťou svietivosti, ktorá neruší okolie vďaka možnosť nastavenia LED  osvetlenia  od 20% do 100% svietivosti. Všetko toto nastavenie je možné na diaľkovom ovládači. Práve tento prvok dodáva komfort a pohodlie zákazníka pri nastavení svietivosti.  Pri výrobe boli použité vysokokvalitné materiály a ich spracovanie bolo realizované v našej výrobe. Výrobné technológie, ktoré boli použité pri výrobe tohto loga sa vyznačujú svojou  presnosťou  a precíznosťou.

So zákazníkom sme v neustálom kontakte od jeho prvotnej požiadavky, až po úspešné namontovanie  a nainštalovanie reklamy.

Opäť to bol komplexný servis od návrhu – výroby – montáže. Vďaka technike a našej montážnej skupine sme inštalovali reklamu vo výške 10 metrov. Okrem inštalácie sme realizovali aj správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, ktorá  zaručuje bezpečnosť používania reklamy a kvalitu jej elektronickej časti podľa medzinárodných noriem.