Viete v akom médiu je najvýhodnejšie propagovať svoje produkty?

Je veľa komunikačných kanálov, ktorými je možné komunikovať so zákazníkom. Pozrite sa na trhový podiel hlavných komunikačných médií na základe národného prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť MEDIAN SK, s. r. o. v spolupráci s anglickou spoločnosťou Kantar Media – MML-TGI® (Market & Media & Lifestyle – Target Group Index ®). Výskum prebiehal v termíne od 9.1.2017 do 25.6.2017. Prieskum bol realizovaný na vzorke 4 133 respondentov, občanov Slovenskej republiky vo veku 14 – 79 rokov.

 

Na základe výsledkov z celonárodného výskumu môžete rýchlo zistiť, ktoré médium spotrebiteľ preferuje a tak cieliť svoj marketing do správnych médií. Je dôležité sledovať, aké médiá sú najviac preferované u zákazníka aby sa maximalizovali účinky propagácie.

Rádio

V 1. a 2. kvartáli 2017 dosiahlo Rádio Expres a Rádio Slovensko najvyšší podiel na trhu v počúvateľnosti rádií (až 22 %). Nasleduje Fun rádio s 12% podielom, Rádio Europa 2 a Rádio Regina s ôsmimi percentami.7% podiel dosiahlo Rádio Jemné. Rádio Vlna 6 %. Ostatné rozhlasové stanice sú zaradené do 15 % podielu.

Televízia

Sumárna sledovanosť všetkých slovenských televízií je 81%. Televíziu v 1. a 2. kvartáli 2017 celkovo sledovalo takmer 4 mil. divákov. Najvyššie percento zo sledovanosti televíznych staníc dosiahla Televízia Markíza – 41%. Sledovanosť na úrovni 32 % zaznamenala TV JOJ, za ňou sa umiestnila Jednotka s 25 %. Ostatné 2 %.

Tlač

Prieskum vychádza z premennej ,,čítal(a) som posledné vydanie“ z jednotlivých periodík v 1. a 2. kvartáli 2017. Ide o celoštátne periodiká vydávane v danom období.

Až 28 % populácie číta denníky. Medzi najčítanejšie denníky patrí Nový čas s 15 %, nasleduje Pravda a Sme so 6 %, Plus jeden deň 5% a Šport so 4 %.

 

35 % populácie číta týždenníky. Najčítanejší týždenník je Plus 7 dní s 8% podielom, nasleduje Báječná žena, Život a Nový čas pre ženy (6 %). 4 % obyvateľstva SR číta Eurotelevíziu. Katolícke noviny a Slovenka zaberajú 3% podiel. Regionálne noviny majú rovnako veľké zastúpenie. Predstavujú približne 9 %.

 

Dvojtýždenníky majú najmenší podiel len 13 %. Populácia vo veku 14 – 79 rokov najčastejšie preferuje tituly TV max s 5 % podielom na trhu. Nasleduje Tele plus s 2 %.

 

Prieskum ukazuje na to, že spotrebiteľ naviac číta mesačníky. Najčítanejšou tlačovinou sú na Slovensku mesačníky s podielom 41 %. S najväčším podielom sa nachádza časopis Záhradkár a Zdravie (7 %). Nasledujú mesačník Eva a EMMA s 5 % podielom. Ako ďalší mesačník sa umiestnil Nový čas Krížovky s 3 %. Rovnako 3 % zastupujú mesačníky Auto magazín a Evita magazín.