Interaktívne cenovky

Interaktívna cenovka

Interaktívne cenovky (Interactive Shelf Labels – ISL) sú batériami poháňané elektronické displeje pre zobrazovanie aktuálnej ceny. Na elektronickej cenovke je možné zobrazovať informácie o cene, ale aj o zásobách, výpredajoch, objednávkach a ďalšie. Cenovky sú navrhnuté tak, aby komunikovali s používateľmi preto nielen ukazujú aktuálne ceny, ale optimalizujú a zrýchľujú  účinnosť aktivít v obchode.

 

Cenovky sa ovládajú prostredníctvom H.I.TAG a diaľkového ovládania, ktoré poskytuje možnosť:

 

  1. Vyžiadať si informácie o položke – zvyčajne je táto funkcia k dispozícií iba pre zamestnancov, dátum skončenia platnosti záruky, začiatok a koniec dátumu vystavenia produktu a iné.
  2. Kontrola – potvrdenie o aktivitách v obchodne, doplnenie, začatia a koniec propagácie, kontrola dátumu exspirácie produktu a iné.
  3. Posielanie príkazov – na iné zariadenia v rámci obchodu. Dokáže aktivovať propagačné správy, plagáty, oznámenia a iné.

 

Tento inovatívny komunikačný nástroj kombinuje výhody digitálneho oceňovania spolu so špecifickým a flexibilným I.o.T (Internet of Things – Internet vecí)

Nové ISL H.I.TAG sú vybavené: 3 farebným LED svetlom: zelená, červená a modrá.

Tieto funkcie umožňujú používateľom:

–  rýchlo nájsť akúkoľvek položku,

– urýchliť začiatok a koniec propagácie,

– skontrolovať dátum exspirácie, a. i.

H.I.TAG TECHNOLÓGIA JE

Efektívna

Komunikačná infraštruktúra poskytuje rýchly prenos bez zásahov, cez voľne dostupný kanál, alebo cez neštandardný RF kanál.

 

Selektívna

Na rozdiel od iných rádio frekvenčných systémov, aplikácia je schopná prenášať a aktualizovať elektronické cenovky výberom frekvenčného kanála, bez akéhokoľvek prerušenia či zásahu na prevádzke.

 

Obojsmerná

Každý štítok pravidelne informuje systém, zabezpečuje správne ceny a presné sledovanie z ústredne.

 

Energeticky účinná

Hanshow prenosová technológia kombinuje jedinečnú obnovu cenovky a dynamický komunikačný protokol, ktorý umožňuje značnú úsporu energie batérie.

 

Rýchla

10 krát rýchlejšie, ako ďalšie riešenia ESL (Electronic Shelf Labels)

 

Praktická

ISL môže byť rýchlo aktivovaná a použitá z akéhokoľvek terminálového prehliadača, bez nutnosti inštalácie softvéru, alebo ďalšieho zariadenia.

H.I.TAG PREVODNÝ SYSTÉM

Heartbeat technológia a jej H.I.TAG infraštruktúra

Selektívne napájanie 4x. Aplikácia je centrálou infraštruktúry Hanshow pre komunikáciu s H.I.TAG ISL.Funguje na štandardných wi-fi frekvenciách a na vyšších dostupných frekvenciách.Výhody: frekvencie určené pre bezdrôtové kanály sú často zaneprázdnené, alebo prerušované.Heartbeat technológia dokáže identifikovať a zvoliť najlepšiu cestu vo svojich vlastných kanáloch, aby sa vytvorila bezpečná a spoľahlivá komunikácia s elektronickou cenovkou.  Zaznamenáva a reaguje súčasne na rôznych kanáloch, optimalizuje prenos dát a vyhľadáva najvhodnejšie frekvencie.

 

Aspoň jeden kanál aplikácie vždy zaznamenáva, s cieľom pohotovo reagovať na pokyny prichádzajúce z H.I.TAG ISL a zabezpečujú tak úplnú interaktivitu s operátorom.